Persondatapolitik for Fabula Living ApS


1. Generelt.

1.1. Denne persondatapolitik beskriver hvordan Fabula Living ApS(CVR 51460428) indsamler og behandler personoplysninger.

1.2. Persondatapolitikken er gældende for de oplysninger, som du afgiver til Fabula Living ApS i forbindelse med et køb hos Fabula Living ApS eller retter henvendelse i anden forbindelse (kundeservice) vedrørende ordrer, produkter eller lignende. Derudover vedrører den også de personoplysninger vi indsamler når du besøger vores hjemmeside, www.fabulaliving.dk

1.3. Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse vores kunder om vores behandling af personoplysninger i medfør af;
o EU persondataforordningen (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter “persondataforordningen”), samt
o databeskyttelsesloven af 17. maj 2017 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter “databeskyttelsesloven”), som samlet er grundlaget for denne persondatapolitik.

1.4. Fabula Living ApS er dataansvarlige for dine personoplysninger. Du kan altid kontakte os via e-mail; info@fabulaliving.dk.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder der er beskrevet heri, så kontakt os på info@fabulaliving.dk.


2. Indsamling af personoplysninger, formål og grundlag for behandlingen af data.

2.1. Når du besøger eller handler på www.fabulaliving.dk, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. dine søgeord for at komme til siden, eller om du bruger en mobiltelefon eller bærbar computer, din IP-adresse, samt en række øvrige oplysninger om den enhed du kommer fra. Vi bruger denne data til statistik og analyse af adfærdsmønstre på www.fabulaliving.dk, for hele tiden at forbedre kundeoplevelsen og hjemmesidens performance.

2.2. Ligeledes indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies i forbindelse med dit besøg. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen i vores cookiedeklaration.
2.3. Formålet med disse indsamling af data er, at det er i vores interesse at kunne give dig den bedste købs- og besøgsoplevelse på www.fabulaliving.dk med relevante tilbud og indhold. Desuden anvendes denne type oplysninger til at målrette markedsføring efterfølgende via såkaldt retargeting på bl.a. sociale medier og display annonceringer.
Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger i medfør af vores berettiget legitime interesse jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

2.4. Hver gang du foretager et køb hos Fabula Living ApS, indsamler vi oplysninger, som du selv angiver (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, produktinfo, ønsket leveringsmetode, betalingsinfo etc.). Formålet med denne indsamling er at kunne levere din ordre efter dine ønsker, og i tilfælde af at der er behov for det, kunne kontakte dig med information omkring din ordre. Vi indsamler og behandler sådanne oplysninger af hensyn til opfyldelse af den aftale, som vi indgår med dig, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en aftale jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

2.5. Vi anvender oplysninger til at overholde de juridiske forpligtelser vi som selskab har i forbindelse med regnskabsaflæggelse, samt til at forhindre misbrug og svig.
Vi indsamler og behandler oplysninger omfattet af disse juridiske forpligtelser i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c-d, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

2.6. Hvis du deltager i en konkurrence der afholdes på www.fabulaliving.dk, vil vi indsamle data (navn, e-mail, adresse, telefonnummer) for at kunne kontakte dig i tilfælde af, at du vinder konkurrencen. Vi indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med konkurrencer på www.fabulaliving.dk på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. I tillæg til denne persondatapolitik vil der altid fremgå henvisning til specifikke konkurrencebetingelser for den enkelte konkurrence.

2.7. Undladelse af behandling af personoplysninger kan forhindre opfyldelse af en retlig forpligtelse som Fabula Living ApS er underlagt, opfyldelse af en aftale eller udføre tjenester, som kræves i forbindelse med et køb hos Fabula Living ApS. En undladelse af behandling af personoplysninger kan således betyde, at Fabula Living ApS ikke kan levere produkter og tjenester til dig.


3. Videregivelse af data til tredjepart.

3.1. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, medmindre andet følger af vores persondatapolitik. Der er dog

visse omstændigheder, hvor vi påberåber os retten til, i henhold til lovgivningen, at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være oplysninger til politiet, skat mv. i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

3.2. Personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med et køb (f.eks. navn, leverings/forsendelsesadresse) videregives til Fabula Living ApS´ logistikpartnere UPS (CVR 14553800), GLS (CVR 14414002), Scan-Shipping A/S (CVR 32444199) og Leman A/S (CVR 41955619) som håndterer denne proces for Fabula Living ApS. Vores logistikpartner er valgt på baggrund af deres professionelle kompetencer og vægtning af kriterier som evnen til at sikre fortrolighed og integritet på et højt niveau.

3.3. Vi samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Det kan f.eks. være udvikling af vores tekniske platform eller dataanalyse for at skabe en bedre oplevelse på www.fabulaliving.dk. Hvor relevant og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning indgår vi en databehandleraftale med sådanne samarbejdspartnere.

3.4. Nogle af disse samarbejdspartnere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU persondataforordningens artikel 45. I det omfang vi bruger andre samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

3.5. I tilfælde af en evt. overtagelse af virksomheden eller delvist frasalg, vil videregivelse af personoplysninger blive håndteret efter gældende lovgivning omkring behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.


4. Dine rettigheder.

4.1. Som kunde har du ret til at få indsigt i hvilke oplysninger Fabula Living ApS har registreret om dig, samt i hvilken forbindelse vi anvender disse data.

4.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi databehandler har om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@fabulaliving.dk.

4.3. Hvis du skulle opdage, at Fabula Living ApS har urigtige oplysninger omkring dig, har du i visse tilfælde ret til at få rettet disse urigtige oplysninger. Hvis du opdager dette, beder vi dig rette henvendelse til os på info@fabulaliving.dk.

4.4. I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller dele af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det). Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes til rette henvendelse til os via e-mail på info@fabulaliving.dk.

4.5. Du har ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor eller henvende dig til vores kundeservice på info@fabulaliving.dk.

4.6. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du altid tilbagekalde det samtykke du har givet os, i forbindelse med en personoplysning. Det kan gøres ved at skrive til os på på info@fabulaliving.dk. Du bør være opmærksom på, at din tilbagetrækning af dit samtykke ikke berører lovligheden af vores behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

4.7. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via på info@fabulaliving.dk. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.


5. Sletning af persondata fra Fabula Living ApS’ side.

5.1. Oplysninger indsamlet på www.fabulaliving.dk slettes som udgangspunkt efter de angivne regler i Fabula Living ApS’ cookiepolitik, hvor du også kan læse om hvordan du selv kan slette dine cookies.

5.2. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor, jf. dog nærmere nedenfor.
For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på fem (5) år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.
For oplysninger omfattet af den almindelige reklamationsfrist opbevarer vi disse oplysninger i periode på to (2) år fra tidspunktet reklamationsfristen indtræder, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.
Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.


6. Ændringer og seneste opdatering.

6.1. Du vil altid kunne se den gældende og senest opdaterede persondatapolitik på www.fabulaliving.dk/privatlivspolitik

6.2. Persondatapolitikken er senest opdateret d. 11/10 2018 (version 1).